Kalite Politikamız

  • Verilen hizmetin gerektirdiği yeterlilikte personelle çalışarak ve işimizin gerektirdiği etik değerlerden en ufak sapma göstermeden kaliteli hizmet sunmak
  • Kalite sistemimizi eksiksiz uygulamak, etkinliğini sürekli iyileştirmek
  • Ulusal veya uluslararası standartları ve geçerli kılınmış metotları esas alarak deneyleri gerçekleştirmek.
  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili yasal şartlar, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK akreditasyonundan doğan sorumlulukları göz önünde tutarak, zamanında gerçekleştirmek
  • TS EN ISO/IEC 17025 Standardının şartlarını Laboratuvarımızın tüm çalışanları tarafından anlaşılarak uygulanmasını sağlamak,
  • Personelin güvenli şartlarda çalışmasını sağlamak
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmek
  • Yapılan testlerin tarafsızlığını tehlikeye sokacak şekilde diğer kuruluşlarla ticari ilişkiye girmemek
  • Deney Metotları ile ilgili hazırlanan dokümanların çalışanlar tarafından öğrenilerek uygulanmasını sağlamak.

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Başvuru Formları

Belgelerimiz

İletişim

İşbir Deney Laboratuvarı © 2019 Tüm hakları saklıdır.